Găng Cleto Reyes High Precision Boxing Gloves - Pink/White

Găng Cleto Reyes High Precision Boxing Gloves - Pink/White

PRODUCT SKU: SP064860
5,200,000VND
Kích thước

CLETO REYES HIGH PRECISION BOXING GLOVES - PINK/WHITE

(GĂNG TAY TẬP LUYỆN CLETO REYES HIGH PRECISION - HỒNG/TRẮNG)

Features :

 • With moldable padding ready to train
 • Unique experience when using them
 • Comfortable easy on-off and strong strap
 • Vanguard Reyes logo and special edition art design on the wrist strap
 • Manufactured with the best materials, under the strictest quality control
 • Recommended for sparring and punch heavy bags 

Đặc điểm : 

 • Với mút đúc sẵn sàng cho quá trình tập luyện 
 • Trải nghiệm độc đáo khi sử dụng chúng
 • Khóa dán dễ dàng mở-đóng và chắc chắn
 • Logo Vanguard Reyes và thiết kế nghệ thuật phiên bản đặc biệt trên miếng dán
 • Được sản xuất bằng vật liệu tốt nhất, dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất
 • Khuyến nghị dành cho sparring và đấm bao 
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh