Găng Tay Fairtex BGV22 Metallic Green Boxing Gloves

Găng Tay Fairtex BGV22 Metallic Green Boxing Gloves

PRODUCT SKU: SP060504
2,800,000VND 3,500,000VND
Kích thước

FAIRTEX BGV22 METALLIC GREEN BOXING GLOVES

(GĂNG TAY FAIRTEX BGV22 METALLIC GREEN)

Features :

 • Made of metallic leather
 • Metallic gloss coloring
 • Tote bag included.
 • Modified BGV1 for better tight fit and maximum comfort.
 • Padding as BGV12 “Aura” gloves
 • Locked thumb and grip bar included

Đặc điểm :

 • Làm bằng da ánh kim
 • Màu bóng kim loại
 • Bao gồm túi đựng.
 • Đã được sửa đổi từ BGV1 để ôm sát tốt hơn và tạo sự thoải mái tối đa.
 • Lớp đệm giống như găng tay BGV12 “Aura”
 • Có khóa ngón tay cái và thanh nắm
   

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh