Găng Tay Leone Boxing Gloves - Black & Gold

Găng Tay Leone Boxing Gloves - Black & Gold

PRODUCT SKU: SP065491
1,500,000VND
Kích thước

LEONE BOXING GLOVES

(GĂNG TAY BOXING LEONE)

Features :

  • Glove's back material: FLEX PU
  • Glove's palm material: PU
  • Material: Polyurethane
  • Padding: 90% cotton, 10% EVA
  • Cuff: PU

Đặc điểm :

  • Chất liệu mặt sau của găng tay: FLEX PU
  • Chất liệu lòng bàn tay của găng tay: PU
  • Chất liệu: Polyurethane
  • Lớp đệm: 90% cotton, 10% EVA
  • Phần cổ tay: PU
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh