Bảo Hộ Đầu Cleto Reyes Traditional Headgear - Citrus Green

Bảo Hộ Đầu Cleto Reyes Traditional Headgear - Citrus Green

PRODUCT SKU: SP064846
Out Of Stock

CLETO REYES TRADITIONAL HEADGEAR - BLACK

(BẢO HỘ ĐẦU TRUYỀN THỐNG CLETO REYES - ĐEN)

Features :

 • The Traditional Headgear gives full coverage with a wide angle vision for you to be able to see your opponent at all times, is a non-obstructive design
 • Designed with the finest craftsmanship and highest quality material from Mexico
 • Made with long-lasting natural leather and latex foam padding which offers great comfort and protection while training or fighting
 • Recommended for sparring and heavy workouts
 • One Size Fits All

Đặc điểm : 

 • Bảo hộ đầu truyền thống mang lại khả năng bao phủ toàn diện với tầm nhìn góc rộng để bạn có thể nhìn thấy đối thủ của mình mọi lúc, là một thiết kế không gây cản trở
 • Được thiết kế với kỹ thuật thủ công tốt nhất và vật liệu chất lượng cao nhất từ ​​Mexico
 • Làm bằng da tự nhiên bền bỉ và đệm bọt cao su mang lại sự thoải mái, bảo vệ tuyệt vời trong khi tập luyện hoặc thi đấu
 • Khuyến nghị dành cho sparring và các bài tập nặng
 • Một kích thước phù hợp với tất cả
   

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh