Dây Nhảy Thể Lực Bigman Cán Gỗ (USED)

Dây Nhảy Thể Lực Bigman Cán Gỗ (USED)

PRODUCT SKU: SP065242
100,000VND 250,000VND
Kích thước

DESCRIPTION

(THÔNG TIN CHI TIẾT)

 

Features :

  • Condition: Used 2 times, scratches on the main part.
  • There are no returns or warranty for this product.
  • Please contact us for more details about the product.
  • This product has been cleaned and inspected.

Đặc điểm :

  • Tình trạng: Sử dụng qua 2 buổi, trầy nhẹ ở phần tiếp xúc chính.
  • Không đổi trả hoặc bảo hành đối với mặt hàng này. 
  • Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm.
  • Sản phẩm này đã được chúng tôi vệ sinh và kiểm tra.
Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh